DK REAL S.R.O.

Pic 1

 

DK Real s.r.o.

 

Petöfiho 48
821 06 Bratislava

 

Tel/ fax: 02/ 4525 7648
Mobil: 0903 444 394

e-mail: dkreal@dkreal.sk

 

IČO: 35877383
IČ DPH: SK2021787449

 

Zapísaná:
Obch. reg. Okresného súdu
Bratislava I,
odd. Sro,
vložka č. 30828/B

 

Kontakt

DK Real s.r.o.

Petöfiho 48
821 06 Bratislava

Tel/ fax: 02/ 4525 7648
Mobil: 0903 444 394

e-mail: dkreal@dkreal.sk

IČO: 35877383
IČ DPH: SK2021787449

Zapísaná:
Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro, vložka č. 30828/B

Iná činnosť: webshop www.denimex.sk

kont