DK REAL S.R.O.

Pic 1

 

DK Real s.r.o.

 

Petöfiho 48
821 06 Bratislava

 

Tel/ fax: 02/ 4525 7648
Mobil: 0903 444 394

e-mail: dkreal@dkreal.sk

 

IČO: 35877383
IČ DPH: SK2021787449

 

Zapísaná:
Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro,
vložka č. 30828/B

 

O nás

        Spoločnosť DK Real s.r.o. bola založená v roku 2004 so zameraním na výstavbu a rekonštrukciu
rodinných domov, bytových a občianskych stavieb. V priebehu krátkej doby sa spoločnosť stala zárukou solídnosti
a kvality vo svojej oblasti.

        Popri rýchlo sa rozvíjajúcich technológiách si udržiavame profesionalitu poskytovaných služieb a kvalitu
stavebných prác. Spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorých materiály a systémy sú certifikované,
s vysokou kvalitou a dlhou dobou životnosti.

        Na dosiahnutie plynulého a bezproblémového postupu prác používame kvalitné technické a strojové
vybavenie. Individuálny prístup ku každému zákazníkovi je zárukou spokojnosti našich klientov.

Realizované projekty

Pic 3
Pic 4
Pic 5
Pic 11
Pic 12
Pic 13

Pic 14
Pic 15
Pic 16