DK REAL S.R.O.

Pic 1

 

DK Real s.r.o.

 

Petöfiho 48
821 06 Bratislava

 

Tel/ fax: 02/ 4525 7648
Mobil: 0903 444 394

e-mail: dkreal@dkreal.sk

 

IČO: 35877383
IČ DPH: SK2021787449

 

Zapísaná:
Obch. reg. Okresného súdu
Bratislava I,
odd. Sro,
vložka č. 30828/B

 

Službysluzby

Stavebná činnosť:

 •    zemné práce
 •    základové konštrukcie
 •    nosné murivo, priečky z tehál, pórobetónu
 •    stropné konštrukcie betónové, keramické
 •    strešné konštrukcie – krovy
 •    krytina pálená, betónová, plechová
 •    klampiarske konštrukcie
 •    komíny murované, nerezové
 •    omietky vápenno-cementové, sadrové
 •    potery cementové, anhydridové
 •    keramické obklady, dlažby
 •    zateplenie fasády vrátane povrchových úprav
 •    okná, dvere, interiér, exteriér
 •    hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, tlakové
 •    sanitárne inštalácie – voda, kanalizácia
 •    ústredné vykurovanie
 •    plynoinštalácie
 •    sadrokartónové konštrukcie
 •    maľby, nátery
 •    zámková dlažba
 •    oplotenie


Inžinierska činnosť:

 •    geodetické práce
 •    územné rozhodnutia a stavebné povolenia
 •    kolaudačné rozhodnutia