DK REAL S.R.O.

Pic 1

 

DK Real s.r.o.

 

Petöfiho 48
821 06 Bratislava

 

Tel/ fax: 02/ 4525 7648
Mobil: 0903 444 394

e-mail: dkreal@dkreal.sk

 

IČO: 35877383
IČ DPH: SK2021787449

 

Zapísaná:
Obch. reg. Okresného súdu
Bratislava I,
odd. Sro,
vložka č. 30828/B

 

Referencie

   Rodinný dom, Nové záhrady, Bratislava
   Rodinné domy, Popolná ul., Bratislava
   Rodinný dom, Bodliaková ul., Bratislava
   Rodinný dom, Údolná ul., Bratislava
   Rekonštrukcia rodinného domu, Veľký Biel
   Rekonštrukcia rodinného domu, ul. Lediny, Bratislava
   Adaptácia priestorov lekárne, Nám. Sv. Františka, Bratislava
   Rodinný dom, Vidlicová ul., Bratislava
   Rodinný dom, Dunajská Lužná
   Rodinný dom, Rovinka
   Rekreačná chata, Senec
   Rodinný dom, Koliba – Vtáčnik, Bratislava
   Rodinný dom, Hviezdna ul., Bratislava
   Rekonštrukcia prízemia a suterénu Františkánskeho kláštora, Frant. nám., Bratislava
   Odvodnenie átria Františkánskeho kláštora, Frant. nám., Bratislava

Realizované projekty

Pic 18
Pic 19
Pic 20
Pic 21
Pic 22
Pic 23

Pic 24
Pic 25
Pic 26